Tjenester

Vi skreddersyr tjenester til din virksomhets behov. Tjenestene er fordelt på hovedgruppene innsikt, læring og teknologi.

Innsikt

Din virksomhet er unik! God innsikt i marked og målgrupper er derfor en forutsetning for løsninger og verktøy som gir målbar effekt. Våre analytikere er blant de mest erfarne i bransjen og bruker ulike metoder for å skaffe grunnlag for videre prosess. Vi bruker innsikten gjennom hele prosessen, slik at vi kan justere underveis- og sikre at leveransen treffer på mål og behov.

Læring

Endring krever læring, og her er innsikt selve nøkkelen! Vi har en stor verktøykasse med metoder og virkemidler som aktiviserer, involverer og motiverer på alle nivåer i organisasjonen. Våre rådgivere og prosessledere hjelper ledergrupper med å sette strategiene ut i livet. Pedagogene jobber tverrfaglig med innsikt og teknologi for å designe gjennomtenkte prosesser og helhetlige læringsdesign.

Teknologi

Med kreativitet i sentrum utvikler vi både fysiske, halvdigitale og digitale læringsopplevelser. Vi har et innovativt fagmiljø som ser mulighetene i bruk av ulike teknologier. Task er kjent for å levere løsninger av høyeste kvalitet som engasjerer brukerne. Leveransene blir til i et tett samarbeid mellom oppdragsgiver, designer, produsent, programmerer, pedagog og analytiker.

Noen av våre tjenester innen teknologi er:

Kontakt oss for mer informasjon