Styrk deres kompetanse med en læringsdesigner fra Task

Våre erfarne spesialister på engasjerende læringsdesign kan bidra til å utvikle medarbeiderne i din virksomhet ved å gi dem et opplæringstilbud som er forankret i organisasjonens unike kultur og strategiske mål. Få et effektivt og målrettet opplæringstilbud som reflekterer organisasjonens verdier.

Styrk deres kompetanse med en læringsdesigner fra Task

Læringsdesigner jobber

Sikre fremtidige kompetansebehov gjennom intern opplæring

Invester i virksomhetens mest verdifulle ressurs; medarbeidernes kompetanse. Intern kompetanseutvikling er en kostnadseffektiv måte å sikre fremtidig kompetanse på. En ofte forekommende og hyggelig tilleggseffekt av kompetansetiltak er økt trivsel, økt effektivitet, forbedret bedriftskultur og redusert turnover.

Implementer organisasjonens mål og KPI’er gjennom opplæring

Vi kan bistå deres virksomhet med å utvikle en skreddersydd læreplan som fokuserer på deres strategiske områder, KPI’er, og unike behov for de ulike målgruppene.  Vi tilbyr varierte digitale og fysiske metoder for å mobilisere og utvikle eksisterende kompetanse mot virksomhetens mål.

Skreddersydd for engasjement

Engasjement har kraft til å transformere. Med ekspertise på læring og læringspsykologi, utvikler vi programmer som inviterer til engasjement i målgruppen. Tiltakene er motiverende og designet for å oppfylle organisasjonens mål.

Få tilgang til spesialister fra Task når det trengs

Få tilgang til et bredt spekter av ekspertise, inkludert prosjektledere, analytikere, rådgivere på strategisk kompetanseledelse, multimediadesignere og prosessledere i tillegg til state-of-the-art læringsteknologi.

Innleie gir forutsigbarhet og fleksibilitet

En læringsdesigner med fokus på deres virksomhets strategiske prioriteringer, hjelper dere med kompetansen dere trenger samtidig som det gir dere forutsigbare kostnader, fleksibilitet, og bærekraftig tilgang til viktig kompetanse.

Våre læringsdesigntjenester er mer enn en produktleveranse; våre tjenester representerer et samarbeidende partnerskap med stor grad av kompetanseoverføring begge veier. Vår ambisjon er å være en nyttig partner i å utvikle deres medarbeidere og bidra til at dere har kompetansen dere trenger for å møte fremtidens krav.