Slik skaper du begeistring for endringen

Begeistring er nøkkelen til god endringsledelse. Her er våre beste tips til hvordan du går fram for å skape nettopp det.

Slik skaper du begeistring for endringen

Forandring står og har alltid stått sentralt for menneskeheten og livet på jorda. Som den greske filosofien Heraklit angivelig sa, er endring det eneste konstante. I dagens moderne, globale samfunn er dette unektelig sant: Alle organisasjoner møter kontinuerlig krav om tilpasning for å holde seg relevante og levedyktige. Organisasjonskulturer revideres, tjenester digitaliseres, og arbeidsmåter og -prosesser justeres.

Bildet av Barcode

Våre styrker kommer til syne når endringen skal implementeres. Ledelsen har på dette tidspunktet jobbet med en ny strategi i flere måneder, kanskje år. De har endringens «hvorfor» og «hvordan» godt under huden, de er motiverte, så godt som endrede allerede. En klassisk, men ikke desto mindre stor feil som stadig skjer, er at ledelsen glemmer at det er «strekk i laget»:

Forestill deg en tropp på 12 soldater. De går etter hverandre på en sti i skogen. Avstanden mellom fremste og bakerste soldat strekkes ut. Plutselig oppdager fortroppen fare, og setter straks i gang med forberedelser. Soldatene som danner baktropp aner ingenting. Når baktroppen når fortroppen er det like før det braker løs. For fortroppen er det åpenbart hva som skal skje, mens baktroppen har ikke fått samme forberedelsestid. Likevel forventes det at de er parate.

Når vi entrer prosessen kan endringsbehovet være overmodent i ledelsen, og vår jobb er å sette baktroppen i stand til endring, ofte på kort tid. Vi bruker endringsformelen som huskeregel:

N x Ø x F > M

 

Ta alltid høyde for motstand

M for motstand. Selv om endring påstås å være selve livets natur, har vi alle iboende en like naturlig motstand mot endring. I organisasjonene ligger denne motstanden som en sovende bjørn som lett kan vekkes og vise tenner. Motstanden kan også vise seg passiv aggressivt, som hvisking i krokene eller «hvis jeg sitter helt stille, så går det kanskje over av seg selv». Motstand er ligningens negative faktor. Nøkkelen til begeistring ligger i de tre positive faktorene:

Kommuniser hvorfor endring er nødvendig

N for nødvendighet. Mennesker som skal være med på en endring, trenger å forstå hvorfor. Et aktuelt eksempel er det store pedagogiske endringsprosjektet som styresmaktene driver i forbindelse med koronakrisen. For å følge de svært inngripende smitteverntiltakene trenger befolkningen å forstå hvorfor det er så viktig. De daglige pressekonferansene sier noe om hvor tungtveiende dette punktet er.

Beskriv en visjon medarbeiderne kan ønske seg

Ø for ønske. Å ønske seg noe er en hjertesak. Kommunikasjonen skal hjelpe den enkelte til å se seg selv i den nye hverdagen. For å få til dette må endringen være i tråd med den enkeltes verdisett. Alle som skal være med på endringsprosjektet bør dessuten inviteres inn som medskapere i sin egen endringsprosess.

Når det er sagt: Det kollektive spiller også en rolle. Som endringsledere må vi være lydhøre overfor organisasjonskulturen – organisasjonens personlighet om du vil. Som en ansatt i Skatteetaten ytret så fint, da vi hjalp dem med en av Norges største omorganiseringsprosesser: – Vi må huske på at begeistring hos oss ikke er det samme som begeistring i Choice Hotels.

Inspirer til handling

F for første skritt. Dette punktet bestemmer om teori blir til praksis – til faktisk endring. Vi har snakket til folks hoder og hjerter – de ser at noe må forandres og de har lyst til å være med på forandringen, men hva skal de gjøre? Hvordan skal de bidra? Dersom den enkelte ikke får ta del i endringen, vil den føles lite relevant. Motsatt vil det være motiverende for de fleste å bli inkludert i den prosessen det er å utvikle de riktige første stegene.

N x Ø x F > M = BEGEISTRING

 

Lytt til medarbeiderne dine og organisasjonen i endringsprosessen

Tankemodellen vår spiller på samarbeid. Fortroppen må gi baktroppen den informasjonen de trenger for å kunne forberede-, se for seg og ønske endringen velkommen. I Task bruker vi innsikt aktivt for å kartlegge verdier, behov og motstand – slik at vi kan skreddersy prosessen til den enkelte. Kontakt Lasse Hamre for å høre hvordan det kan se ut for deg.