Har du verktøy du ikke bruker eller ikke vet hvordan du skal bruke?

Du har kanskje et verktøy i skuffen eller i garasjen du ikke bruker. Muligens en drill eller en teknisk duppeditt du fikk til jul? Da har du sikkert også erfart at det ikke hjelper hvor bra verktøyet er hvis du ikke bruker det, eller vet hvordan du skal bruke det. Effekten er jo hullet i veggen som drillen lager, ikke drillen i seg selv.

Har du verktøy du ikke bruker eller ikke vet hvordan du skal bruke?

Vi i Task utvikler daglig verktøy for læring og endring for store virksomheter. Imidlertid opplever vi stor forskjell på effekten som hentes ut. Her er implementering et nøkkelord. Ordet implementere stammer fra det latinske «implere» som betyr «å fylle, gjøre ferdig». Implementere betyr med andre ord å iverksette, utføre eller realisere, ord som forbindes med å skape effekt.

Når vi snakker om implementering av verktøy, som for eksempel et e-læringsprogram, LMS, gamification eller endringsduk, tenker vi både på den myke siden som kan være forankring, markedsføring, lansering og oppfølging, men også den harde siden, som kan være plassering på plattform og integrasjon med systemer.

Tre kvinnelige ansatte smiler

Når man skal lykkes med implementering, har vi erfart at følgende fire faser er spesielt viktige:

Planlegging

Det er for sent å starte implementering når verktøyet er klar til lansering. Implementeringen og verktøyet legger nemlig føringer for hverandre og forsterker hverandre. En god planlegging starter derfor samtidig med utviklingen av verktøyet, og aller helst som en del av behovskartleggingen eller læringsdesignet. Planleggingen innebefatter lederforankring, hvilke arenaer som kan brukes til lansering, gode kanaler, markedsføringsmateriell, kampanjer, støtteverktøy, plattformer osv.

Gjennomføring

Det er få verktøy eller tiltak som går helt av seg selv. Når man skal gjennomføre et tiltak, er det viktig at det blir satt av nok tid, at det oppleves som viktig nok, at det får tilstrekkelig oppmerksomhet og at det er enkel tilgang. Hvordan tiltaket gjennomføres, avhenger av en rekke faktorer som fysisk tilhørighet, arenaer, tilgang til teknologi, tilgang til PC/ mobil, LMS, tid til rådighet osv. De mest vellykkede gjennomføringer har høy prioritet hos ledelsen, gis plass, er enkelt å ta i bruk, og ikke minst engasjerer.

Måling

Vi erfarer at de mest vellykkede prosjektene måles. Enkelte ganger er det utfordrende å måle et tiltak, gjerne fordi det er vanskelig å sette målbare KPI’er. Vår filosofi er at det er bedre å måle noe enn å ikke måle i det hele tatt. Gjennomføringsgrad og tilfredshet kan eksempelvis hentes ut via statistikk og gode spørreundersøkelser. Når man skal måle læringseffekt eller effekt for organisasjonen, som bunnlinjeeffekt og intern merkevarestyrke, kreves mer komplekse målinger. I Task har vi en egen innsiktsavdeling som, i samarbeid med våre pedagoger, hjelper til med å sette gode mål, samt måle underveis- og etter tiltak.

Oppfølging

Reell endring skjer i det daglige arbeidet, derfor er oppføling svært viktig. Måling er et godt utgangspunkt for oppfølging, siden det viser hvor skoen trykker. Gode ledere er nøye med å følge opp endringsprosjekter, men her er det stort potensial for forbedring hos de fleste. Våre rådgivere skreddersyr egne oppfølgingsprogrammer for ledere, mentorer og ambassadører som sikrer atferdsendring og ønsket effekt.