Tips til god prosessledelse

«Mitt mål for i dag er at alle skal kunne gå hjem og si til seg selv: I dag var det en bra dag på jobb.» Slik starter prosessleder Lasse Hamre de fleste prosesser han leder. Hva legger han i det og hvordan går han fram for å realisere målet?

Tips til god prosessledelse

Når man har fått uttrykt det man har på hjerte, forstår det som skjer og kjenner at sitt bidrag betyr noe, da har man hatt en bra dag på jobb. Prosessledelse handler om det å planlegge og lede en gruppe gjennom et arbeid mot et givende resultat. Her deler vi noen råd til prosessledelse som kan bidra til å skape gode arbeidsdager i din virksomhet.

1. Utnytt potensialet i organisasjonens tause kunnskap

Utfordringer bør møtes med kunnskap. Med prosessledelse mobiliserer man den kunnskapen bedriften allerede har. Utfordringen er at mye er såkalt taus kunnskap – kunnskap som organisasjonen har tilegnet seg gjennom flere år med erfaring. Taus kunnskap kan ikke umiddelbart uttrykkes med ord, men ligger i organisasjoners DNA og kommer til utrykk gjennom måten man gjør ting på.

Å kunne sykle er et eksempel på taus kunnskap. Du lærer det ved å prøve og feile og med en trygg støtte fra en voksen. Når du har funnet balansepunktet og kan holde på det, kan du sykle. Men kan du forklare i ord hvordan du gjør det? Det er vanskelig.

Gjennom prosessledelse setter vi ord på organisasjonens kollektive tause kunnskap, og bruker den aktivt i utviklings- og endringsarbeidet.

prosessledelse

2. Utnytt ressursene i gruppa, skap trygghet og gå dypt

En organisasjon er et stort gruppearbeid og en effektiv måte å utvikle organisasjonen på er nettopp å gjøre det gjennom gruppearbeid. De mest effektive gruppene er trygge og åpne. De gir av seg selv, støtter og lytter til hverandre. «Man kommer ikke lenger enn gruppa er villig til å gå», sies det. Derfor fokuserer vi på å skape en trygg arena.

Når gruppa er trygg, er den også villig til å gå dypere – ned i organisasjonens grunnleggende antagelser, fordommer, i ting som ikke blir snakket om til vanlig. Det er gjerne her det virkelige endringspotensialet ligger.

Vår prosessledelse er basert på aksjonsmetodikk som bygger på faglig funderte prinsipper. Istedenfor å snakke om det, gjør vi det. Vi eksperimenterer med problemstillingen, tester den ut fra nye perspektiver og ulike roller. På denne måten får vi tak i gruppens kollektive tause kunnskap og kan oppdage forhold ingen frem til nå har vært bevisst. Da kan vi forholde oss til hvordan organisasjonen virkelig er, vi forstår noe nytt om oss selv, og får muligheten til å endre oss.

3. Varier aktivitetene og bruk teknologi

Overask medarbeiderne med nye måter å jobbe på. Bruk og sett sammen kjente metoder på nye og utfordrende måter. Dette bidrar til å holde prosessen relevant og gir godt grunnlag for at medarbeiderne skal kunne fortsette å utvikle seg og være engasjerte.

Digitale verktøy gir mulighet for bredere involvering. Det finnes en rekke eksisterende verktøy man kan ta i bruk – som chat, avstemninger, konkurranser eller videokonferanser. Kast dere ut i det. Her det stort rom for kreativitet.

Prosessledelse er en kjernekompetanse i Task. Vi bruker vår kompetanse på prosessledelse blant annet når vi utvikler våre løsninger som for eksempel et nytt e-læringskurs eller hjelper kundene våre i sine endringsprosesser. Sist, men ikke minst kurser vi ledere, kompetanseutviklere, HR rådgivere – kort sagt alle som jobber med mennesker og prosesser – i prosessledelse. Kontakt Lasse Hamre for å høre mer om hvordan dette kan se ut for deg.