Kunsten å lykkes med e-læring

Kjært barn har mange navn, derfor kalles også e-læring for interaktiv læring, digital læring, online læring, nettbasert læring osv. E-læring er for mange et slitt begrep, som ofte forbindes med noe tørt og kjedelig man må tvinge seg gjennom og noen ganger sovner til. Vi er til dels enig. Det finnes altfor mye e-læring hvor det er side opp og side ned med informasjon i en lite inspirerende innpakning.

Kunsten å lykkes med e-læring

Vi i Task er imidlertid ikke redde for å bruke e-læringsbegrepet, for vi kan kunsten med å produsere- og implementere e-læring som engasjerer og skaper effekt.

Så hva er egentlig nøkkelen til god e-læring? Her kommer noen tips:

God innsikt

Første bud er å skaffe god innsikt i mål og målgrupper for å øke treffsikkerhet på innhold og vinkling. Det er spesielt viktig å definere effektmål, noe som legger føringen for læringsmål. Innsikten vil også sikre at e-læringen henger godt sammen med andre tiltak i organisasjonen.

Et gjennomtenkt læringsdesign

En velkjent e-læringsfelle er å stappe inn altfor mye innhold, noe som dreper læringseffekten. Derfor er et gjennomtenkt læringsdesign avgjørende. Gode pedagoger leder fagekspertene gjennom effektive prosesser for informasjonsoverføring, og sikrer at innholdet prioriteres og vektes i tråd effektmålet.

ansatte i åpent kontorlandskap


Variasjon

Høy grad av variert interaktivitet bidrar til involvering og refleksjon, mens variert bruk av virkemidler sikrer oppmerksomhet og engasjement. Film, animasjon, gamification, spill og sosial interaksjon er gode grep dersom det brukes riktig. De aller beste e-læringsprogrammene inngår også i et blandet læringsløp, hvor man får til diskusjon og aktiviteter som ikke foregår foran den digitale skjermen.

Konsept og rød tråd

De mest vellykkede e-læringsprogrammer blir en «snakkis», derfor er det viktig med et engasjerende konsept og gjerne et konseptnavn man kan snakke om. Dette har vi erfart flere ganger gjennom prosjekter som Får Walter lov med DIFI, I run clean med European Athletics og Kompis med Kompetanse Norge.

Relevans

E-læring fungerer best når det er konkret og relevant. Det er viktig at brukeren raskt kjenner at dette angår meg og min arbeidsplass. Vi har god erfaring med å bruke en del virkelighetsnære scenarier og situasjoner som utgangspunkt for interaktiv læring. Målgrupper og fagområder er ulike, derfor ser vi også en økende tendens til å fordele moduler på ulike læringsstier.

God implementering

Det holder selvfølgelig ikke med et godt e-læringsprogram. Man må også sikre høy gjennomføring og oppfølging. Dette skriver vi mer om under LMS og kampanjer.

Det er ingen tvil om at e-læring er en effektiv måte å lære på. I tillegg til å spare tid og kostnader, kan man lære når man vil, hvor man vil og hvor ofte man vil. Task har lang erfaring med å utvikle suksessrike e-læringsprogrammer for store virksomheter. Kontakt oss for en uforpliktende prat, så kommer vi mer enn gjerne med idéer til hva som kan fungere for din virksomhet.