Tre bud for en slagkraftig kampanje

En kampanje har som formål å få målgruppens oppmerksomhet og øke trafikk. Har du målgruppens oppmerksomhet er utgangspunktet for videre handling godt. Task utvikler og lanserer både digitale og analoge kampanjer som øker graden av oppmerksomhet og gjennomføring.

Tre bud for en slagkraftig kampanje

Vi har stått bak en rekke vellykkede kampanjer og har identifisert tre suksesskriterier:

Første bud: Sett tydelige mål!

Kampanjer er ofte korte med lite informasjon, derfor settes det store krav til at målet er tydelig og spisset. Man lager alltid en kampanje for en grunn, enten det er å få flere til å gjennomgå et e-læringsprogram, se en film, verve noen, kjøpe noe, føle noe eller gjøre noe spesifikt.

En av våre mest vellykkede kampanjer var Stolt av å være sykepleier, som vi utviklet og lanserte i anledning Norsk Sykepleierforbunds 100 årsjubileum. Her var målet å skape stolthet og engasjement rundt sykepleieryrket, samt å rekruttere 10.000 nye medlemmer, slik at det totale medlemstallet rundet 100.000. Resultatet ble en klassiker som ble sett av over 3.000.000 nordmenn på kino, TV og nett. Stoltheten økte og medlemstallet steg til over 100.000 på kort tid. Rett og slett en vellykket kampanje!

Andre bud: Skap oppmerksomhet og engasjement!

Gode kampanjer spiller ofte på følelser, et sterkt grep for å skape oppmerksomhet og engasjement. Det er ikke få som gråter av å se Stolt av å være sykepleier og heller ikke få som ler høyt av IT sikkerhetskampanjen Stop the leak med Statkraft. Når vi utviklet disse, var vi tydelige på hvilken type oppmerksomhet og engasjement vi ønsket.

Putter man for mye innhold inn i en kampanje, daler oppmerksomheten og engasjementet raskt. Dette har vi alle opplevd når reklamekampanjene på TV eller nett blir for lange.

Tredje bud: Velg riktig format og kanal!

Kampanjer er enten digitale eller analoge. I det siste har vi sett et oppsving av brukertilpassede kampanjer for sosiale medier, både internt og eksternt. Men det er ikke alle som har PC eller mobil som arbeidsverktøy, og da er analoge fysiske kampanjer ofte det rette. Innsiktsarbeidet vil avdekke målgruppens hverdag og legge føringer for hvilken kanal som passer best.

Kampanjer som kombinerer det analoge og digitale fungerer også svært bra dersom arenaen tillater det. Et eksempel på dette er opplæringsprogrammet Rent senter for ansatte og medlemmer på treningssentre. Dette programmet har fått høy trafikk på grunn av teasere som ruller på skjermer, roll-ups og brosjyrer. Et annet eksempel er Får Walter lov? som vi utviklet for DIFI. Her er digitale teasere støttet opp av blant annet roll-ups, plakater ved kaffemaskin og profilerte kaffekopper.