Hvorfor trenger jeg målgruppeinnsikt?

Eksistensgrunnlaget for ethvert endringsprosjekt er gjerne at det finnes en bestemt gruppe mennesker som har et bestemt behov for endring. Treffer ikke innholdet denne målgruppen, kan det være penger ut av vinduet. Ved å sette målgruppen i sentrum for utviklingsprosessen og se hele tjenesten fra deres perspektiv, utvikler vi i Task brukertilpasset innhold, som svarer til målgruppens reelle behov. Her får du et kort innblikk i vår innsiktsprosess.

Hvorfor trenger jeg målgruppeinnsikt?

Vår innsiktsprosess i 5 steg

I første fase (1) gjennomfører vi en undersøkelse, eksempelvis en fokusgruppe, for å komme tett inn på målgruppens erfaringer, utfordringer og tilbakemeldinger. I de neste fasene (2, 3 og 4) analyserer vi det innsamlede materialet, som igjen legges til grunn for videre design og innholdsutvikling. I siste fase (5) tester vi produktet med et utvalg av pilotbrukere for å sikre det endelige resultatet best mulig.

Bildet til Målgruppeinnsikt

La oss illustrere det med et konkret eksempel: Med læringsplattformene Snakkes og Kompis, utviklet for Kompetanse Norge, brukertestet vi innhold og digitalt uttrykk opp mot ulike målgrupper i flere omganger.

Først brukte vi tid på å bli godt kjent med målgruppen gjennom dybdeintervju. Med bakgrunn i data fra intervjuene utviklet vi en prototype som ble testet og justert fortløpende i nye samtaler med målgruppen.

Gjennom kontinuerlig analysearbeid og brukertesting underveis i utviklingen, ble resultatet et produkt som både er relevant og fengende for målgruppen.

Utviklingsprosessen

Les om hvordan du kan bruke kvalitative og kvantitative undersøkelser til å skreddersy innholdet ditt her. Kontakt oss for å høre mer om hvordan innsikt kan gi deg større treffsikkerhet i dine prosjekter.