Slik måler du digital kompetanse i din virksomhet

Mange snakker om digital kompetanse. Men hva er digital kompetanse, og hva betyr det i praksis? Virksomheter som ønsker å utvikle sin digitale kompetanse trenger først å etablere en felles forståelse av hva digital kompetanse betyr for dem og definere hvilke digitale ferdigheter som kreves. Neste steg handler om å kartlegge det digitale ferdighetsnivået i virksomheten. Har vi den digitale kompetansen vi trenger? Hvis nei; hva gjør vi? Hvordan kan vi heve den digitale kompetansen hos oss?

Slik måler du digital kompetanse i din virksomhet
Behovet for digital kompetanse er økende

Digitaliseringen i samfunnet går stadig raskere, og mange opplevd at koronapandemien satte fart på utviklingen. Vi vet at mange medarbeidere er avhengig av digitale verktøy for å utføre jobben sin, og de må alle ha tilstrekkelig digital kompetanse.

Digital kompetanse

Kunder som henvender seg til oss ønsker å få alle ansatte opp på et grunnleggende kompetansenivå. Men hvordan går man frem? Her er noen spørsmål kundene lurer på:

 • Hva er grunnleggende digital kompetanse hos oss?
 • Hvilket nivå ligger vi på i ulike deler av virksomheten?
 • Hvordan hever vi den digitale kompetansen på effektive måter?
 • Hvilke verktøy trenger vi for å heve den digitale kompetansen?
Hvordan utvikle digital kompetanse?

Task har utarbeidet en metodikk for å måle digital kompetanse. Metoden bygger på EUs rammeverk for digitale kompetanse og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sin årlige undersøkelse av digital kompetanse i befolkningen. Dette gjør metodikken både kvalitetssikret og relevant på tvers av bransjer.

I et kundeprosjekt er første steg at vi tilpasser metodikken til kundens unike behov.

Videre gjennomfører vi en kvantitativ spørreundersøkelse blant et representativt utvalg ansatte. Resultatene gir innsikter om hvordan det står til med den digitale kompetansen, samt at den avdekker årsakene til at situasjonen er som den er.

Ut fra dette lager vi effektive tiltak som treffer. Vi tilbyr både opplæringspakker for ansatte og lederverktøy som lederen kan bruke for å utløse digital kompetanse i teamet sitt.

Hvilke kompetanseområder inngår i digital kompetanse?

Samhandling, ofte på tvers av både fag, avdeling og geografi, er normalen i mange virksomheter. Det krever digital kompetanse. Alle ansatte, uavhengig av stilling, nivå, oppgave eller geografisk plassering, trenger tilstrekkelig digital kompetanse for å kunne gjøre jobben sin.

Fire kompetanseområder er særlig viktige:

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Bruk av programvare
 • Bruk av teknologi
Hva er det digitale kompetansenivået?

Det er hensiktsmessig å systematisere digital kompetanse i nivåer som ansatte kjenner seg igjen i. Nivåene fra lavest til høyest deles inn i de uerfarne, de med grunnleggende digital kompetanse, de videregående og de avanserte. Målet er at alle, særlig de som er i nedre del av skalaen, skal komme et skritt lenger. Siden digital kompetanse er såpass avgjørende, vil det å få alle litt videre, få stor effekt. Noen ansatte vil l kunne falle utenfor skalaen. Hvordan når vi dem? Disse blir det viktig å hjelpe i tiden fremover.

Gjennom innsiktsarbeid får vi et godt bilde av hvordan det står til i virksomheten. Deretter dykker vi inn i de ulike områdene for de nevnte gruppene. Hvor stor andel kan kategoriseres som «uerfarne»? Hvor mange er «avanserte»? I de fleste virksomheter vil nok gruppene som er på «grunnleggende» og «videregående» nivå være de største. Det betyr imidlertid ikke at alle i disse gruppene scorer like høyt eller lavt på alle av delkompetansene som tilhører nivået. For eksempel kan den samme personen behersker programmer hun trenger i jobben sin godt, men ikke være like kompetent når det gjelder personvern eller digitale kommunikasjonskanaler.

Nyansene kommer godt frem gjennom analysen og gir et solid og detaljert bilde å arbeide ut fra.

Kobling

Endring er krevende – hvordan tilrettelegge best mulig?

Å lære noe nytt er alltid krevende, og digital kompetanse er intet unntak. Hvordan ønsker de ulike medarbeiderne å lære? Ofte ser av at de som skårer på det uerfarne nivået, helst ikke vil ha digitale læremidler å lære av. Her må vi ta i bruk andre metoder som for eksempel å lære skulder-ved-skulder eller fra en fadder.

Task bistår gjerne i å tilrettelegge for at opplæring og tiltak kan implementeres effektivt og godt. Våre pedagoger har lang erfaring med å utvikle effektiv og relevant lederstøtte, både for endringsprosesser og implementeringer, og vi har et spekter av prosesser, metoder og verktøy å tilby. Her finner vi sammen gode løsninger.

 

«Jeg har ikke vært lenge i Statens Vegvesen, men har jeg har jobbet med strategisk HR i mange år. Rammeverket for kartlegging av digital kompetanse i Vegvesenet er noe av det beste jeg har sett av systematisk kompetansearbeid på mange år. Et imponerende og solid stykke arbeid. Denne tilnærmingen skal vi videreutvikle og overføre til andre områder».
Ken Gøran Bjørk, direktør HR og utvikling, Statens Vegvesen

 

Slik kan Task bistå

Digital kompetanse er helt sentralt i de aller fleste yrker, og det å beherske de digitale verktøyene gi den enkelte en bedre og mer produktiv jobbhverdag.

Dette er noe av det vi kan bidra med:

 • Innsikt/ behovskartlegging
  • beskrivelse av digital kompetanse på ulike nivåer
  • definere hva som skiller dem som mestrer fra dem som faller utenfor
  • kartlegge hva ulike nivåer trenger for å øke sin digitale kompetanse
  • kartlegge motstand og drivkrefter når det gjelder digital kompetanse
 • Utvikle undersøkelse om digital kompetanse til din virksomhet
 • Formulere tydelige forventninger om kompetansekrav
 • Utarbeide digital kompetansestrategi
 • Lederstøtte – hvordan jobbe med digital kompetanse i teamene: prosess, metodikk og verktøy
 • Utvikle tilpassede opplæringstiltak – kompetansetiltak for alle nivåer
 • Utarbeide implementeringsforløp
 • Utarbeides intern kommunikasjonskampanje

Ta kontakt med Vegard Skuterud for en uforpliktende prat om digital kompetanse.