Stopp lekkasjen! for Statkraft

Energiprodusenten Statkraft tar informasjonssikkerhet på stort alvor. Sammen med dem utviklet vi en intern informasjonskampanje med en overraskende historie og et enkelt og treffende budskap.

Vår digitale hverdag krever oppmerksomhet og kompetanse for å hindre at informasjon kommer på avveie. Et ubetenksomt øyeblikk kan gi konkurrenter uønskede fordeler, og i verste fall true sivilsamfunnet. Informasjonssikkerhetsfeltet er stort. For å motvirke glemsel og usikkerhet var det viktig å prege innholdet med et sterkt visuelt budskap og et fengende slagord. Vi startet med å forenkle budskapet til noen få konkrete regler for sikker behandling av kritisk informasjon.

«Flott format med korte e-læringsmoduler i hvert kurs.»

«Svært nyttig. Nå er jeg mer oppmerksom på hvor lekkasjer kan oppstå.»

«Opplæring som dette vekker interesse og vilje til å gjøre det rette.»

Tilbakemeldinger fra Statkraft-medarbeidere etter kampanjen.

Gjennom e-læring, artikler, web-bannere, roll-ups og lederverktøy lærte medarbeiderne trygg informasjonsatferd. Stadige drypp av budskapet fremover i tid vil hjelpe medarbeiderne å gjenkalle sin kunnskap om informasjonssikker atferd.

Metode/virkemiddel: E-læring, blandet læring, kampanje, train the trainer, prosessledelse, metodebank