Får Walter lov?

Walter lærer bort forvaltningsloven til 145 000 medarbeidere i staten. «Får Walter lov?» ble kåret til Best in Show under RENs showdag for e-læring.

«Får Walter lov?» er et kurs i forvaltningsloven for alle som jobber i offentlig forvaltning. Målet med kurset er at statlige ansatte skal kunne hovedprinsippene i forvaltningsloven, og på den måten sikre en forsvarlig saksbehandling og borgernes rettssikkerhet. Utfordringen var å gjøre tungt juridisk materiale presist, men også morsomt og motiverende.

Vår løsning var å blande film, animasjon, bilder og oppgaver, samt krydre med humor og selvironi. På den måten presenteres forvaltningslovens grunnprinsipper på en effektiv og morsom måte. Med dette kurset inviteres alle statsansatte til å engasjere seg i utfordrende forvaltningssaker der de er, enten på mobil eller foran datamaskinen. Programmet består av 16 korte episoder som går over 16 dager. Deltakernes oppgave er å hjelpe hovedpersonen Walter når utfordringer oppstår – Får Walter lov?

Vi ble positivt overrasket. Får Walter lov har vist oss at det går an å lære viktige ting på en morsom måte. Vi ble klar over at vi tolker loven på forskjellige måter. Programmet skapte gode diskusjoner, og har økt vår kompetanse på forvaltningsloven.

Kristin Solbjør, Språkrådet

Se presentasjonsfilm av «Får Walter Lov»


Hele programmet finner du på statens læringsplattform.

Metode/virkemiddel: E-læring, blandet læring, kampanje, film, animasjon, 3D, metodebank