Når trening blir tvang for ROS: Et digitalt opplæringsprogram om spiseforstyrrelser

På oppdrag fra ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) og i samarbeid med Virke trening, har Task utviklet det digitale opplæringsprogrammet «Når trening blir tvang». Målgruppen for opplæringen er ansatte ved norske treningssentre.

«Alle med spiseforstyrrelser er tynne», tenker du kanskje?

Det tenkte i hvert fall de fleste av oss i Task-teamet da vi tok fatt på manusprosessen. Men der tok vi feil. Noe av det første vi lærte var at dette er en myte. Om man har en spiseforstyrrelse eller ei, knytter seg i første rekke til i hvor stor grad man har negative tanker knyttet til kropp, mat og trening.

skjermbilder av mobilskjermer for innhold til app Spiseforstyrrelser er en betegnelse for ulike lidelser, som anoreksi, bulimi og overspising. Men siden de fleste med spiseforstyrrelser er normalvektige eller overvektige, er det vanskelig å vite hvem som faktisk lider av en spiseforstyrrelse.

Spiseforstyrrelser er et samfunnsproblem som kjennetegnes av tanker og atferd om mat og vekt som begrenser livsutfoldelsen og forringer livskvaliteten. Derfor er det avgjørende at problemet adresseres og tas tak i. Mange av de som lider av spiseforstyrrelser er medlem på treningssenter, derfor ønsket ROS, i samarbeid med Virke trening, å lansere et digitalt opplæringsprogram for alle som jobber på et treningssenter.

«Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Task! Både sluttproduktet og prosessen sto til forventningene. Nå ser vi frem til at spiseforstyrrelser får økt oppmerksomhet ved landets treningssentre.»

Mari Ourum, ROS, Daglig leder av senteret i Oslo

«Når trening blir tvang» er et digitalt opplæringsprogram som fungerer like godt på mobil som på desktop. Opplæringsprogrammet starter med panorama interaktiv film, noe som umiddelbart drar brukeren inn i handlingen. Vi valgte å bygge programmet opp rundt de tre fiktive karakterer Ingrid, Mira og Petter. Tre ulike personer som man ikke skulle tro hadde noe som helst felles, men det har de; spiseforstyrrelser.

De ansatte ved treningssentre vil også få tips til hvordan de kan ta bekymringssamtalen. Dette er en samtale de aller fleste kvier seg for, men som er svært viktig for individene det gjelder og for å skape et sunt treningsmiljø.

innhold i appen til når trening blir tvang

Manuset til «Når trening blir tvang» ble utviklet i samarbeid med representanter fra ROS, SATS, Myhrens senter og Virke trening. I tillegg bidro representanter fra målgruppen inn sammen med fagspesialister på emnet. «Når trening blir tvang» ble lansert 26. oktober 2020. Som en del av lanseringskampanjen har Task laget seks filmer for sosiale medier. Filmene skal sørge for oppmerksomhet og økt gjennomføring av e-læringsprogrammet.

Vi i Task er stolte over å få være med på et så viktig prosjekt som dette. Vi er sikre på at «Når trening blir tvang» kommer til å bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap om spiseforstyrrelser.

Metode/virkemiddel: E-læring, kampanje, film