Kompis for Kompetanse Norge: Et spill i grunnleggende ferdigheter

Kan spill og gamification motivere til å øke grunnleggende ferdigheter?
Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å gi alle voksne muligheter til å teste nivået på egne grunnleggende ferdigheter. Kompis er et spill der deltakeren får gjøre nettopp det.

Grunnleggende ferdigheter handler om å kunne lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og håndtere den digitale arenaen godt nok til at man kan delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Undersøkelser viser at inntil 800 000 voksne har for svake grunnleggende ferdigheter til å opprettholde en varig tilknytning til arbeidslivet.

En annen måte å si «svake grunnleggende ferdigheter» på, kan være å si «manglende omstillingskompetanse». Dette er med andre ord en sårbar gruppe, som står i fare for å havne utenfor samfunn som er i konstant endring, med en økende endringstakt. Å styrke de grunnleggende ferdighetene er derfor ekstremt viktig, både for menneskene det gjelder, og for samfunnet forøvrig. Det handler om å kunne delta i samfunns- og arbeidsliv. Det handler om menneskeverd.

Kompis – et spill der deltakeren trener sin omstillingskompetanse

I tett samarbeid med Kompetanse Norge, gjennom dybdeintervju og prototyping, utviklet vi et spill som målgruppen blir motivert- og lærer av. Løsningen er et spill med 6 brett med en helhetlig historie. Du løser oppgaver og samler stjerner. I tillegg til brettene, kan gå inn i oppgavebanken og trene på den ferdigheten du ønsker.

Viser innhold i applikajson

«Jeg er jo ikke helt bak mål da! Det gir en god følelse»

Tydelig stolt kvinne, 69 år, etter to rette regneoppgaver

«Man kan jo lære litt av dette spillet»

Kvinne, 44 år

«Kompis vil være en berikelse for voksenopplæringen, spesielt for de som ikke er norske»

Mann, 31 år, som deltar på voksenopplæring

Vil du spille?

Registrer deg på http://kompis.kompetansenorge.no

Metode/virkemiddel: Kvalitativ metode, målgruppeanalyse.