Se meg for Bufdir: Fagopplæring for alle som jobber med barnevernsbarn

Noen prosjekter stikker dypere enn andre. Målet med "Se meg" er kompetanseøking gjennom erfaringsdeling og refleksjon på arbeidsplassen.

Utviklet i samarbeid med fagpersoner og tidligere barnevernsbarn

Det kan være utfordrende å jobbe med barn. Barn som har tiltak i barnevernet kan ha det ekstra utfordrende. Hvordan kan du møte disse barna på best mulig måte? Hvordan forstår du handlinger som i utgangspunktet virker uforståelige? Hvordan utarter depresjon seg på ungdom? Gjennom dybdeintervjuer og workshops med miljøterapeuter, lærere, psykologer og ikke minst Landsforeningen for barnevernsbarn identifiserte vi relevante situasjoner fra hjem, skole og institusjon.

Vi spilte deretter ut disse situasjonene, og lot våre fageksperter kommentere på dem. De viktigste ekspertene var erfaringskonsulentene fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Deres innsikt og empati for barna gjør inntrykk på deg som tar kurset.

Se meg -artikkel

«Landsforeningen for barnevernsbarn er glade for at brukermedvirkning har stått sentralt i utviklingen av e-læringsprogrammet, og at vi ser nytten av at de ansatte kan prøve seg og øve, på ulike scenarioer som kan oppstå på jobb. Dette kan føre til at de er bedre rustet til å takle enkelte situasjoner, som igjen kan gjøre at barna det gjelder føler seg tryggere.»

Julie Gulbrandsen, daglig leder i Landsforeningen for barnevernsbarn

Dokumentarisk tilnærming til diskusjon og refleksjon

Det er sjeldent to streker under svaret i dette kurset. Vi ønsket i stedet å skape situasjoner til diskusjon og refleksjon. Kurset er laget for at du skal kunne ta det alene, men du får best effekt hvis du gjennomfører det sammen med noen kollegaer. Underveis i kurset får du opp refleksjonsspørsmål. Hvordan ville dere håndtert dette på din arbeidsplass?

Kanskje kan «Se meg» gjøre en forskjell. Kanskje kan en lærer følge opp en bekymring litt bedre, kanskje kan en miljøterapeut hjelpe et barn til å takle et skolebytte litt bedre. Kanskje blir det litt lettere å forstå utagering eller innagering.

Har du lyst til å forstå litt mer? Gå inn på http://semeg.bufdir.no

Metode/virkemiddel: E-læring, blandet læring, kampanje, film, animasjonmålgruppeanalyse, brukertesting