Ny leder på plass i Task

Publisert: 30. oktober 2020

Av: Trude Haram FrølichCecilie Kløvstad er ny leder i Task. Cecilie og hennes partner i Skuterud Kløvstad ble invitert inn da K og Transform hadde behov for analysekompetanse. «Det oppstod en faglig gnist i første møte», forteller Cecilie.

Ny faglig gnist med Task

Det første hun la merke til var en varm atmosfære. «Det var rett og slett som å komme hjem, en veldig personlig stemning og mye engasjement», uttaler Cecilie.

Cecilie er utdannet medieviter fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet som markedsanalytiker i en årrekke og regnes som en nestor i bransjen. Hun har lederbakgrunn fra store, internasjonale selskaper som Nielsen, TNS Gallup Norge og Epinion Norge. For noen år siden startet hun og kollega Vegard Skuterud analyseselskapet Skuterud Kløvstad.

Fra gnist til fusjon

Cecilie forteller om en spennende prosess i tiden etter at fusjoneringen ble en realitet i høst. I dag er det nye selskapet, Task, det største miljøet for digital læring.

«Jeg er veldig engasjert og selvsagt ydmyk når jeg skal lede disse fantastisk dyktige folka. Vi er en læringsbasert organisasjon med menneskene i sentrum. Hele tiden i utvikling. Vi satser sterkt på utviklingsoppgaver i kombinasjon med vårt kundearbeid. Vi har startet opp Task Force, hvor det nye selskapet er inndelt i 5 grupper som jobber i halvårssprint for å sikre høy kvalitetsutvikling.»

Ansatte i kontorlandskap

Det høres ut som en drøm har gått i oppfyllelse? Nå får du kombinere alle interessene dine i én jobb?

«Ja, helt klart! Jeg har vokst opp i en familie med mange pedagoger, det er folk jeg har stor faglig respekt for. Jeg får også jobbe i et skikkelig kreativt og spennende miljø som samler programmerere, designere og idé- og filmskapere. Jeg synes det tverrfaglige er helt unikt.»

En tydelig og sterk aktør

Cecilie mener at de som har kjent de tre aktørene tidligere vil gjenkjenne mye. Den største gevinsten av fusjonen er økt tydelighet i markedet. «K og Transform har begge siden oppstarten vært en del av e-læringsbransjen, og har hele tiden hatt et bredere nedslagsfelt enn mange av konkurrentene der. K er kjent for å ha en rekke dyktige pedagoger, kreative prosesser og presis arbeidsmetodikk, Transform, på sin side, for sine imponerende og fengende high-end medieproduksjoner. Med analysekompetansen i Skuterud Kløvstad er bildet komplett», forteller Cecilie.

«Sammen er vi helt rå på digital læring!»

Cecilie Kløvstad, ny leder i Task

Hun presiserer imidlertid at det handler om mye mer enn å ta i bruk de nyeste tekniske mulighetene, selv om det også hører med. Cecilie er opptatt av viktigheten av leveransepresisjon og å måle hvilken verdi det gir for en virksomhet at de ansatte gjennomfører opplæringen vi har produsert for dem. Kvantitativ og kvalitativ analyse gir tyngde til slike målinger og kan derfor være utslagsgivende for hvor godt vi treffer på både målgruppe- og interessentbildet.

Hun forteller videre at utvikling av prosesser og produkter med høy kvalitet er en iterativ prosess som foregår gjennom flere faser. «Vi vet ikke nødvendigvis best første gang, men tester ut, justerer og utvikler videre. Det styrker treffsikkerheten og øker naturligvis verdien av det vi leverer. Dette opplever vi at kunder i økende grad etterspør.»

«Vi har ulike styrker og vi kompletterer hverandre godt. Jeg merker at alle i Task har et personlig engasjement for den jobben de gjør, vi er kanskje litt fagnerdete. Noe som er en hedersbetegnelse i mitt hode», legger hun til.

En nysgjerrig leder

Cecilie mener at det å være en god leder handler først og fremst om å være et menneske som ser og lytter til folk rundt seg, ser muligheter og skaper litt magi på veien. «Jeg håper og tenker at det er en del felles grunnverdier som ligger i hvordan jeg er som privatperson og hvordan jeg er som leder.»

Du har en imponerende bakgrunn, hva trakk deg mot analysebransjen?

«Jeg er svært nysgjerrig av natur, jeg elsker mennesker, liv og røre. I et hvert møte med folk får jeg lyst til å finne ut hvem de er og hvorfor de tenker og gjør som de gjør. Jeg tror det er noe av det som fristet meg med analysebransjen.»

Hvem er dine faglige forbilder?

«Niklas Källner, som har vært stuntreporteren til Skavlan i lang tid. Han er fantastisk til å intervjue folk. Det er fascinerende hvordan han får alle intervjuer til å virke som en samtale mellom gamle kjente. Et av mine store faglige forbilder, min mentor, som er Norges fremste innen kvalitativ forskning, er professor Marit Haldar ved OsloMet. Hun er nær samtidig som hun har den teoretiske forankringen som gjør at det spesifikke får verdi og uttrykker det allmenne»

Du har et stort engasjement for barn og unge. Du jobbet blant annet i Filmtilsynet med filmsensur. Hva har du med deg fra den perioden?

«Mektigheten med film – innlevelser og fascinasjon. Filmene du aldri glemmer. Sterke inntrykk, gode og forlokkende, eller skremmende. Husker godt da jeg kom hjem og var rystet til grunnvollene etter å ha sett Michael Hanekes «Funny Games» (2007). Det er en av de mest voldelige filmene jeg noen gang har vært borte i. Det interessante er at det ikke ble vist en eneste voldsscene i filmen, all volden ble skapt i mitt hode. Jeg synes det oppsummerer godt hvor mektig og vellykket filmmediet er på sitt aller beste. Denne perioden lærte meg også å trekke sanseapparatet tilbake, ikke la alt feste seg. Det er faktisk en teknikk jeg har tatt med meg videre. Det er ikke alt jeg kan gjøre noe med, og det er heller ikke alt jeg skal mene eller si så mye om», forteller Cecilie.

Fremtiden

Hele verden er i endring på grunn av Covid-19. Behovet for å kunne jobbe og samarbeide, lære og utvikle seg digitalt har skutt i været.

«Samtidig har behovet for den menneskelige faktoren i ikke blitt mindre, vi har heller blitt klar over hvor mye en klem betyr eller en liten prat ved kaffemaskinen – ja, nærhet rett og slett. Vi i Task kaller det sosialdigital læring, altså læring som kombinerer disse behovene», forteller hun.

Hvilke utfordringer ser du for bransjen fremover?

«Prosjektene vi har gjort de siste årene med Kompetanse Norge, har tydeliggjort enda mer for meg hvor viktig det er å ha respekt for det å være annerledes, og hvor verdifullt det er å inkludere ulike bidrag. Det handler om medmenneskelighet og respekt, å behandle folk skikkelig, samtidig som vi gjør verden til et bedre sted. Da må vi ta oss tid til å få med også dem som gjør ting på en litt annen måte. Vi må la flere være med i det samfunnet vi lever i», sier Cecilie og understreker at også næringslivet må bidra til dette.

«Vi som bransje må legge til rette for mestring, slik at alle kan delta på digitale arenaer. Dette blir et viktig og spennende mål for Task å løse i tiden fremover», avslutter Cecilie.