Vi danner Norges ledende miljø innen digitale læringsopplevelser

Publisert: 23. juni 2020

Av:Etter syv års samarbeid fusjonerer de tre selskapene Transform, Bokstaven K og Skuterud Kløvstad i dag til ett Task.

Kimen til fusjonen ble lagt for alvor i 2018, da innsikt- og analyseselskapet Skuterud Kløvstad sluttet seg til Task-alliansen. På daværende tidspunkt var dette et seksårig, tett og godt samarbeid mellom multimedia- og teknologiselskapet Transform og pedagogikk og organisasjonsutviklingsselskapet Bokstaven K. Målbar effekt og skreddersøm har fra start vært kjennetegn for alliansen, og med sin innsiktsfaglige tyngde fungerte Skuterud Kløvstad som det berømte tredje beinet som får krakken til å stå dønn solid. To år etter er fusjonen moden:

– Gjennom alliansen har vi sett at vi samlet tilbyr en større bredde og annerledes kombinasjon av tjenester enn noen av konkurrentene våre, sier ny daglig leder for Task, Cecilie Kløvstad.

Hun sitter på 20 års ledererfaring som daglig leder i Skuterud Kløvstad, administrerende direktør for Epinion Norge, samt i TNS Gallup og Nielsen Norge.

Lasse Hamre, daglig leder i Bokstaven K, beskriver overgangen som en «no brainer»:

– Når vi slår ressursene våre sammen blir vi både tydeligere for kunden og sterkere på utvikling av produkter som hjelper dem videre.

Også Stig Robert Larsen, daglig leder i Transform, ser bare gode grunner for sammenslåingen:

– Til sammen har vi en vanvittig erfaring og hundretalls suksessrike prosjekter med gode kundereferanser fra store firmaer. Vi vinner tid og energi på å fjerne doble oppgaver og internfakturering, som igjen vil gi en mer sømløs produksjon.

Ledere

Daglig leder for henholdsvis Transform, Skuterud Kløvstad og Bokstaven K, Stig Robert Larsen, Cecilie Kløvstad og Lasse Hamre, trer i dag inn i nye roller.

Nye roller

Hamre og Larsen har stor tro på Kløvstad som rette kvinne for jobben som daglig leder:

– Cecilie har mest erfaring med å lede en stor kompetanseorganisasjon. Hun ble raskt populær da hun flyttet inn med Skuterud Kløvstad, så det var lett å velge henne, sier Hamre.

Stig Robert istemmer:

– Cecilie har kanon referanser og er kjent for å være en kulturbygger, en som virkelig får frem det beste i folk.

Kløvstad sier selv at det kiler i magen:

– Jeg har ikke møtt så mye bra folk samlet på ett sted før, som er så forskjellige og som jeg har tro på at kan jobbe sammen. Min jobb blir å fasilitere det nye samspillet, og det synes jeg blir uhyre spennende.

Larsen blir leder for salg og markedsføring, og skal med det bruke tiden der han, med egne ord, er best:

– Jeg får fokusere utelukkende på å skape nye innovative løsninger og jobbe tett opp mot kundene. Det tror jeg blir veldig bra for Task.

Hamre blir direktør for forretningsutvikling og kommer blant annet til å jobbe mot det nordiske markedet:

– Vi samarbeider med et av verdens ledende e-læringsselskap, CrossKnowledge, som tilbyr markedets beste læringsteknologi. Vi unner våre nordiske søstre og brødre å bli kjent med den. I tillegg har Task-alliansen produsert mange innovative teknologiske løsninger for kundene våre som vi nå har lyst til å utvikle og tilby som hyllevare. Det er utrolig mye bra å ta tak i.

Rigget for utvikling

Sammenslåingen gir større rom for utvikling:

– Når vi fordeler kostnaden over tre firma, blir det tryggere å satse på utvikling, forklarer Cecilie Kløvstad, og peker på teknologi og multimedia, som hittil har ligget hos Transform, som et av satsingsområdene, sammen med produktutvikling, innsikt og effekttesting.

God timing

Verdensbildet anno 2020 er på mange måter ustabilt. Pandemien som har herjet hele våren preger verdensøkonomi og arbeidsmåter, men det ser ikke ut til å uroe trioen, kanskje snarere tvert imot:

  • Verden er i stadig endring, vi jobber mer og mer digitalt, og det blir viktigere å kunne endre- og tilegne seg ny kunnskap. Task har verktøyene som iverksetter de prosessene, sier Lasse Hamre.
  • Vi blir en «one stop shop» på læring og endring som tilbyr både digitale og analoge løsninger, avrunder Stig Robert Larsen.