«Når kunnskap og innovasjon forenes, åpnes dørene til uendelig læring og vekst»

Publisert: 25. august 2023

Av: Sølvi JohansenNKI Nettstudier og Task har samarbeidet om å modernisere nettstudiene til NKI. De ville prøve vår gjennomarbeidete prosjektmetodikk og ba oss lede innovasjonsprosjektet da tre digitale fagskoleutdanninger skulle konverteres til nettkurs med fleksibelt format.

Hva er fast i motsetning til fleksibelt format? Fast format betyr at studentene begynner programmet til et fastsatt tidspunkt, og leksjonene gjennomføres i klasserom eller som webinarer etter en timeplan, ikke så ulikt det de fleste av oss har erfart fra egen skolegang. Fleksibelt format derimot, innebærer at studentene kan studere i eget tempo. De kan begynne kurset når de vil og får tilgang til programmet gjennom en digital læringsplattform. Siden det tradisjonelle klassemiljøet ikke lenger eksisterer, betyr dette at vi som utvikler programmet må tenke smart om studiekvalitet og læring.

Det ble et spennende møte med en stolt og inspirerende fagskolekultur med store ambisjoner om å utvikle fagutdanningene innen regnskap, jus og bærekraft. Vi hadde en stram tidslinje. Her var det bare å brette opp ermene.

Hva var viktig for å lykkes?

 1. Trygge, tverrfaglige team

Det første vi fokuserte på var å danne kompetente, tverrfaglige prosjektteam for hvert av fagområdene. I gode team er det trygghet og tillit. Trygge team er åpne for ideer og nyskaping. Derfor:

 • Alle prosjektdeltakerne var involvert fra start og tok eierskap til prosjektet.
 • Alle støttet og bisto hverandre – vi kom frem til løsninger sammen.
 • Alle var endringsvillige og fleksible.
 • Tydelig ansvars- og rollefordeling.
 • Alle fikk innsikt i hverandres fag og styrker/muligheter.
 • Kommunikasjon og dokumentdeling på Teams.

Resultatet av teamets innsats ble større enn summen av hva de enkelte medlemmene hver for seg ville klart å yte.

 1. Et klart mandat og en påkoblet styringsgruppe

NKI opprettet beslutningsdyktige styringsgrupper som tydelig navigerte oss i riktig retning. For meg som prosjektleder i en ny organisasjon, var styringsgruppene til stor støtte underveis. De ga oss klare mandat og klare mål og retningslinjer å jobbe ut fra. Jeg har erfaring fra utallige prosjekter, og det er ikke alltid at støtten fra toppen er like tydelig som i NKI. Det bidro i stor grad til at vi lyktes i dette prosjektet.

 1. Brukertesting

Vi utførte omfattende brukertester med studenter for å få deres innspill. Gjennom brukertesting sørget vi for å:

 • Dobbeltsjekke om valgene prosjektgruppen tok, fungerte som planlagt.
 • Sikre brukervennlighet og optimal faglig kvalitet.
 • Ha studenten i sentrum.

 Vi klarte det! Nå kan studenter innen regnskap, jus og bærekraft lære når og hvor det passer for dem. Takk til NKI for et inspirerende oppdrag.

Etterspill

Men vent. Det er mer.

Som et resultat av prosjektene jeg har beskrevet ovenfor, har NKI invitert oss inn i Faglig råd for Prosjektlederskolen. Prosjektlederskolen gir en komplett kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet direkte. NKI samarbeider med arbeidslivet og aktører i bransjen for å sikre at utdanningens læringsutbytte til enhver tid er relevant.

 

«NKI Nettstudier og Task har gode erfaringer med tett samarbeid om faglig utvikling. Når kunnskap og innovasjon forenes, åpnes dørene til uendelig læring og vekst», uttaler Lana Berglund, Seksjonsleder i NKI Nettstudier

Task bringer inn ekspertise og erfaring med prosjektledelse og forståelse for markedets behov. Slik vil NKI sikre at Prosjektlederskolen forblir nyskapende, aktuell, og i tråd med behovene for prosjektledelse i næringslivet.

Vi i Task takker for tilliten, og vi er veldig begeistret for denne muligheten. God prosjektledelse er nøkkelen for å lykkes i alle prosjekter. I samarbeidet med NKI får vi mulighet til å bidra til å skape morgendagens prosjektledere.