Informasjonssikkerhet i Statens vegvesen

I takt med digitaliseringen i Statens vegvesen, øker også risikoen for at uvedkommende klarer å trenge seg forbi barrierene og får tilgang til økende mengder data. Dataen kan misbrukes og skade både enkeltindivider og virksomheten.

Statens vegvesen opplever jevnlige forsøk på at uvedkommende prøver å snike seg inn i deres systemer og har mange sikkerhetsløsninger som trygger dataene deres.

Tekniske sikkerhetsløsninger alene er ikke nok for å stoppe alle forsøk fra ondsinnede aktører. Mennesker som bruker systemene, utgjør også en sikkerhetsrisiko. Målrettet opplæring kan bidra til å redusere denne risikoen.

Task og Statens vegvesen har utviklet et kort og konsist e-læringskurs som tar for seg det viktigste man trenger å vite om informasjonssikkerhet. Kurset er bygd opp med 3D animasjonsfilmer og interaktivitet. Filmene eksemplifiserer risikosituasjonen slik at medarbeiderne kan kjenne dem igjen og bruke systemene på en sikker måte.

Kurset tar for seg disse temaene:

  • Lovverk, policyer og retningslinjer
  • Hendelser
  • Sårbarhet, trusler, risiko og verdier
  • Hvordan beskytte informasjon

Tiltaket er en del av en større satsning, Digitalt på vei, som tar sikte på å heve den digitale kompetansen i Statens Vegvesen. Her inngår kurs i informasjonssikkerhet og personvern som en obligatorisk del av utdanningen.

«Vi har hatt et meget godt samarbeid med TASK, hvor vi også ble utfordret. Sammen utviklet vi et grunnleggende digitalt kurs i informasjonssikkerhet. Gjennom engasjerende 3D animasjonsfilmer og pedagogisk oppbygging av faginnhold, får kurset frem viktigheten av informasjonssikkerhet relatert til kort- og langsiktig måloppnåelse for medarbeiderne og virksomheten. Kurset er en viktig faktor i den kontinuerlige utviklingen av vår digitale sikkerhetskultur.»

Fredrik Sandnes, IT, Statens vegvesen