Årets kollega for Statens Vegvesen: Et spill i HMS

Statens Vegvesen ønsket seg større oppmerksomhet om HMS. Det gamle klikk-neste-kurset skapte liten entusiasme. Vi ga dem spillet «Årets kollega» som skal bidra til et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass!

Ønsket seg noe utenfor boksen

Statens Vegvesen har medarbeidere i kontorlandskap, ute på anlegg og trafikkstasjoner. HMS-behovene er med andre ord varierte. Deres erfaring med HMS-kurs er at de fort blir tekniske og langdryge, og dermed lite engasjerende for medarbeiderne. De ønsket seg derfor et kurs som var helt annerledes enn det det hadde fra før, noe som var utenfor boksen.

HMS – et felles ansvar

Vi landet på «Årets kollega» fordi HMS er et felles ansvar. Vi kan alle ta ansvar for HMS – sammen. Både når det gjelder det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet har vi et felles ansvar for å ha det trygt på jobb. Vi laget et konsept der du som medarbeider er på vei til prisutdelingen «Årets kollega». Før du kommer dit må du spille seg gjennom fem nivåer der du håndterer HMS i praksis. Avhengig av hvor godt du håndterer situasjonene tjener du poeng og får sjansen til å vinne prisen som «Årets kollega»!

Et forfriskende løft

Spillet ble kjørt ut i hele virksomheten ved lansering og alle nyansatte må spille spillet. Det har blitt tatt godt imot ­– tilbakemeldingene er at det er en leken og motiverende måte å lære om et viktig tema på.

«Det var en viss skepsis til å bruke spillbasert læring, men tilbakemeldingene har vært veldig positive, både fra gammel og ung i etaten.»

Inger Helene Grøstad, HMS-rådgiver i Vegvesenet

Årets kollega - Statens vegvesen

Spillfigurene, som ser ut som gelébønner, fikk prege implementeringskampanjen. Med gelébønner på plakater, bannerannonser og i godteposer, satte «Årets kollega» HMS på dagsorden i hele Statens Vegvesen.

Metode/virkemiddel: Spill og gamificatione-læringkampanje, animasjon