Fly- og bakkepersonell lærer psykologi for å kunne håndtere uregjerlige passasjerer

Publisert: 18. mars 2022

Av: Lasse HamreFlybransjen samarbeider om å utvikle kurset Psykologi i luften og på bakken. Målet er å styrke medarbeidernes kompetanse på å håndtere uregjerlige passasjerer.

Luftfarten har vært hardt rammen av pandemien. Psykologi i luften og på bakken vil være et tilbud til alle som er interessert, både de som har jobb og de som står uten, men er interessert i å styrke sin kompetanse.

«Dette kurset er det behov for. Vi jobber for at flyreisen skal være en trygg og behagelig opplevelse. At våre medarbeidere har kompetanse på psykologi, er positivt i møte med alle reisende. Det bidrar til trygghet og sikkerhet på hele reisen.»

Kenneth Utsikt. HSE Manager i Flyr

Uregjerlige passasjerer er en trussel mot flysikkerheten. De kan også skape utrygghet blant de andre reisende. Utfordrende situasjoner oppstår daglig. Hvor profesjonelt personalet håndterer situasjonene vil kunne ha betydning for selskapenes omdømme. Derfor er dette et ønsket kurs. Tiltaket støttes både av ledelsen og tillitsvalgtorganisasjonene hos samarbeidspartnerne.

«Jeg har selv jobbet på gulvet og vet hvordan det føles å stå overfor passasjerer på bristepunktet. Selv om vi som regel klarer vi å roe dem ned, har jeg savnet å vite mer om psykologien bak. Målet er håndtere situasjonen før de kommer ut av kontroll. Det vil komme alle reisende til gode.»

Linn Munthe Kaas. Administrasjonssjef i Menzies Aviation

«Psykologi i luften og på bakken vil bli et engasjerende, digitalt kurs,» forteller Lasse Hamre, ansvarlig pedagog fra Task. «Deltakerne vil få prøve seg på typiske situasjoner som kan oppstå på en flyplass og i kabinen. Ved å knytte psykologisk teori til praksis, vil deltakerne utvide sin situasjonsforståelse og evne til å handle hensiktsmessig. Psykologi handler også om å gjenkjenne flypassasjerens følelser og reaksjoner i seg selv. Derfor vil vi utvikle en arbeidsbok som deltakerne kan bruke til å reflektere over det de har lært, med seg selv som utgangspunkt.»

«Vi kommer til å gjennomføre fysiske samlinger for samarbeidspartnerne i prosjektet,» forteller Krister Halck, fagansvarlig og psykolog fra Moment organisasjon og ledelse. «Deltakerne vil få anledning til å prøve seg i praksisnære øvelser og bruke psykologifaget til å reflektere over egen og andres atferd.»

Det er Task som utvikler kurset i samarbeid med Avinor, Flyr, Norwegian, Menzies Aviation, Avarn Security og psykologer fra Moment. Kurset utvikles med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og vil være klart for kursstart etter sommerferien 2022.