Blandet læring for Storebrand: Engasjerende strategi-implementering

«Jeg ble så opptatt av appen at jeg glemte å gå av toget!»
Dette var en av de oppmuntrende tilbakemeldingene vi fikk fra Storebrands medarbeidere. Prosjektet vant Blended Learning Award på NEXT-konferansen i Paris.

Ved implementering av ny strategi var målet at den skulle bli en del av medarbeidernes «hode og hjerte» og organisasjonens kultur. Storebrand ønsket at medarbeiderne skulle ta eierskap til strategien og bruke de nye begrepene i deres daglige virke. I tillegg ønsket Storebrand at skiftet til mobil læring skulle være en positiv opplevelse.

Storebrand_strategiimplementering

Kombinasjonen av mobil læring og arbeid i team gjorde strategien levende

Strategiimplementering er kulturutvikling, som er en kontinuerlig prosess. Derfor designet vi et program bestående av flere etapper fordelt gjennom et helt år: Læring på mobiltelefon, der medarbeiderne kunne kommentere, like og dele, kombinert med aktiviteter i teamene. Lederne fikk metodebank og opplæring i hvordan de kunne implementere strategien i sine team. Utviklingsprosessen ble lagt opp slik at innspill fra de første etappene ble inkludert i utviklingen av de neste.

«Ved hjelp av Blended X* og leverandørens pedagogiske kreativitet, har vi lykkes med å involvere organisasjonen i arbeidet med å få eierskap til strategien vår. Vi har fått overveldende god respons på denne måten å arbeide på.»

Nora Rolstad, Endringsagent og utviklingssherpa i Storebrand

*Blended X er mobil læringsteknologi fra CrossKnowledge

Metode/ virkemiddel: E-læring, Blandet læring, App, Train the trainer, Film, Animasjon, 3D, Prosessledelse, Metodebank