Publikumstesting av Den 12. mann for å nå et bredt publikum

Vi stod for testingen av «Den 12. mann». Gjennom gjentatte filmvisninger med etterfølgende fokusgrupper ble «Den 12. mann» grundig testet og justert for å nå ut til et bredt publikum. «Det har vært helt avgjørende for filmens resultat,» sier regissør Harald Zwart.

Publikumsscreening og testing av innhold for film og TV er en velkjente metoder som brukes for å treffe målgruppen. I flere omganger delte publikum sine meninger gjennom spørreskjema og fokusgrupper. Tilbakemeldingene ble analysert og tolket av analyseekspertene i Task (tidligere Skuterud Kløvstad) og tatt med i justeringen av filmen.

Arbeidet ble gjort i tett samarbeid med regissør, produsent og marketing, hvilket ga unik mulighet til å føle filmskaperpulsen virkelig tett på. Den norske filmregissøren og teamet hans var svært profesjonelle og faglige når de testet filmen før «the final cut». De endret, strammet, utdypet og tydeliggjorde etter tilbakemeldingene fra fokusgruppene. Les mer om dette i artikkel i Kampanje.

«Jeg har testet film mange ganger i USA og der er det en rik tradisjon for det. Men jeg følte Skuterud Kløvstad om mulig var enda grundigere, enklere å jobbe med og svært konstruktive. Og det er en enorm støtte for en filmskaper i en såpass sårbar prosess.»

Harald Zwart, Filmskaper

Ingen er tjent med en film som ikke leverer

Harald Zwart utdypet gjerne sine følelser rundt dagene med testscreening: «Da er man helt frynsete som filmskaper og derfor er det desto mer viktig at denne prosessen blir behandlet av folk som vet hva de gjør: Erfarne, sindige mennesker som ikke trekker for raske konklusjoner og ser stort på det hele,» fortalte han. Han presiserte at ingen er tjent med at en såpass stor investering som en film er (både i tid og penger), ikke leverer på intensjonen, spesielt når potensielle floker i klippen enkelt kan løses med en klipp, et ekstrabilde eller en «off camera»-replikk.

«Så om du er for eller imot testing av kunstneriske verk, så ta i hvert fall med deg informasjonen. Da vet du hvor du eventuelt kan gjøre forbedringer, eller velge å la det være som det er.»

Harald Zwart, Filmskaper

harald-og-thomas-den 12. mann

Metode/virkemiddel: Målgruppeanalyse, kvantitativ metode, kvalitativ metode, publikumsscreening, film