Optimera får ett års bransjeeksklusivitet på vår nye treningsapp, DigiLive Coach

Publisert: 24. november 2020

Av:Optimera har signert avtale på DigiLive Coach, en ny og banebrytende treningsapp fra Task. Appen skal trene opp medarbeiderne i kundemøter, kommunikasjon og salg.

Task har utviklet DigiLive Coach – en treningsapp som forbedrer kommunikasjon og atferd hos ledere og medarbeidere i virksomheter. Appen styrer deg gjennom treningen og deler ut poeng og badges. I tillegg gir den deg en oversikt over treningsøktene dine, slik at du kan sammenligne med kolleger ved eget- og andre varehus. Hypotesen er at den som trener hyppigst og smartest, blir best.

Innhold i optimera app

DigiLive Coach har vært brukertestet i tre store retail-kjeder i Norge med imponerende resultater. Optimera er den første kjeden som skal ta treningsappen i bruk fra og med januar 2021. Målet er enkelt; å styrke medarbeidernes evner til å identifisere behov, foreslå riktige produkter og øke salget.

«Som en faghandelskjede er vårt mål å til enhver tid yte den service som forventes av våre kunder. Vi har tro på at DigiLive Coach er et verktøy som vil bidra til effektiv og praktisk trening for våre selgere, både når det gjelder produktopplæring og kundemøte, samt at det på sikt gir økt kundetilfredshet.»

Camilla Bostad, Direktør Retail Proff & Montér

Digilive Coach er inspirert av andre kjente treningsapper som Strava og har high score-lister over hvem som har trent mest, badges for første trening, antall treningspartnere, mersalg m.m. Task sin innsiktsavdeling sikrer effekt ved å gjøre målgruppeinnsikt, testing og effektmålinger. Tester så langt har vist at DigiLive Coach egner seg godt til det meste av trening innen kommunikasjon og atferd, som  for eksempel salgstrening, servicetrening, produktopplæring, ledertrening og konflikthåndtering.

Hvorfor DigiLive Coach?

De fleste virksomheter har egne strukturer for kommunikasjon, som for eksempel salgsfaser, serviceløfter, mal for medarbeidersamtaler, konflikthåndtering og oppfølgingssamtaler. Selv om kommunikasjonsstrukturen er definert, vil mellommenneskelig kontakt skape ulike situasjoner og noe uforutsigbarhet i spørsmål og respons. Dette gjør trening på kommunikasjon og atferd utfordrende. I tillegg viser den siste Arbeidsgiverundersøkelsen (NIFU) at arbeidsgivere har behov for medarbeidere med gode kommunikasjonsevner. For å møte dette behovet er trening på kommunikasjonsstrategier avgjørende i dagens og fremtidens arbeidsmarked. 70 prosent av all kommunikasjon er nonverbal. Det betyr at hvordan du kommuniserer er vel så viktig som hva du kommuniserer.

Fordelen med digital læring, som e-læring, filmer, spill/gamification, er muligheten til å nå ut til et bredt antall mennesker samtidig som de veiledes gjennom faste strukturer. Dette sikrer lik informasjon, kunnskap og opplæring hos alle deltakere. Likevel kan det være utfordrende å trene på kommunikasjon og atferd uten den mellommenneskelige interaksjonen. Ansikt-til-ansikt opplæring fanger opp nonverbale uttrykksmåter og gir rom for problemstillinger som oppstår i den sosiale interaksjonen.

Hvorfor er DigiLive Coach unik?

DigiLive Coach kombinerer e-læring og ansikt-til-ansikt opplæring på en måte vi tidligere ikke har sett. Appen er din digitale fasilitator som sikrer en strukturert gjennomgang, samtidig som den analoge delen gir rom for trening i komplekse problemstillinger som oppstår i mellommenneskelige interaksjonsprosesser.

DigiLive Coach – en motiverende PT i arbeidshverdagen

Ingenting er mer motiverende enn å få anerkjennelse! DigiLive Coach deler ut poeng og badges etterhvert som du trener. Har du for eksempel trent fire ganger i løpet av en måned kan du få et utholdenhets-badge. Eller hva med en gullmedalje dersom du har trent to økter på rad? Hver gang du åpner appen får du en oversikt over hvordan du ligger an i forhold til din avdeling og virksomheten som helhet.

I DigiLive Coach velger du en avatar (en virtuell figur) og inntar en rolle. For eksempel som selger eller kunde, eller som medarbeider eller leder. Du gir feedback og utveksler meldinger med medspilleren din underveis i treningen, samtidig som dere interagerer analogt. Som en god personlig trener dukker DigiLive Coachen opp med jevne mellomrom for å gi tips, råd og instruksjoner. Administratorer kan opprette nye caser og situasjoner som de ansatte kan øve på, slik at man sikrer kontinuerlig trening på nye situasjoner og vinkler. Et brukervennlig grensesnitt gir god oversikt over hvem i virksomheten som har trent mest. På denne måten kan man styre mot viktige KPI’er og teste ut hypotesen; «De som trener smartest og mest, blir best.»

Tilpasning til din virksomhet

DigiLive Coach kan tilpasses din virksomhet slik at den gjenspeiler deres prosesser. Dette sikrer 100 prosent relevans og effekt. Vi kan integrere appen med deres interne systemer for single sign-on og rapportering. Og selvfølgelig får dere en tilpasset grafisk profil.