Brukerinnsikt og observasjon av selvkjørende busser

Over 10 000 passasjerer testet selvkjørende busser på Fornebu sommeren 2018. Undersøkelsene under pilotfasen viste at det oppstod mange farlige trafikksituasjoner. Brukerinnsikt og observasjon av selvkjørende busser avdekket kritiske forbedringsbehov.

Pilotprosjektet var et samarbeid mellom Obos, Acando, Nobina, Ruter og Bærum kommune og Skuterud Kløvstad (nå en del av Task). Oppdragsgiver ønsket å finne ut av hvordan de selvkjørende bussene fungerte for passasjerer og i trafikkbildet i en testperiode. Undersøkelsen ble gjennomført som en mix av kvantitative brukerundersøkelser på telefon og kvalitative intervjuer ombord i bussene, med det formål å bevisstgjøre kunden på videre fokusområder.

De kvantitative undersøkelsene viste i hovedsak positive holdninger og tilbakemeldinger fra beboerne. Positiviteten økte i takt med at folk fikk prøve og se bussen i virke. Kvalitativ brukerinnsikt gir imidlertid dypere innsikt i utfordringer, og viste at folk som kjørte bil rundt de selvkjørende bussene ble usikre når bussen ikke reagerte slik de forventet. Det kunne være på grunn av den lave hastigheten og det at bussene stoppet og ventet i kryss selv om det ikke var trafikk. De kvalitative tilbakemeldingene og observasjonene blir vektet høyt i den videre utprøvingen av selvkjørende busser.

Metode/virkemiddel: Kvantitativ metode, kvalitative metode, målgruppeanalyse, markedsundersøkelser, brukertesting