«I thought I could organise freedom. How Scandinavian of me.»

Publisert: 3. januar 2020

Av: Lasse HamreMange av dere som var kulest på nittitallet vil gjenkjenne sangteksten fra Bjørks låt Hunter. For en tid tilbake deltok jeg i et panel om digital læring på The Shard i London. En av kvinnene i salen stilte spørsmålet «Hvordan kan jeg personalisere vårt læringstilbud uten at jeg bukker under av arbeidsmengden?» Det var i dette øyeblikket at Bjørk steg opp fra underbevisstheten min med sin berømte tekst.

Personalisering er en viktig trend. Målet er at medarbeiderne skal få et skreddersydd utviklingstilbud. For spørsmålsstilleren i London utløste ideen om personalisering et virvar av innviklinger. Først måtte hun ha et HR system som alltid var oppdatert. Så måtte alle ha hver sin kompetanseprofil, og de måtte også være oppdaterte. Deretter måtte hun katalogisere alt innholdet, for til slutt skulle det matches mot den enkeltes profil. Og voila! – Her er ditt personaliserte læringstilbud. I teorien blir det masse jobb, i virkeligheten vanvittig mye mer. Her kan de store IT-leverandørene fråtse i frykten for det organisatoriske kaos og tilby systemer som tilsynelatende skaper orden i kunnskapene.

Læring er en av våre store frihet

Det er bare det at spørsmålsstillerens problemstilling bygger på feil forståelse av hva læring er. Her kan vi lære av Bjørk. Læring er en av våre store friheter, en frihet som er den enkeltes ansvar. Ingen kan bestemme at du skal lære, likeså som at ingen kan bestemme at du ikke skal lære. Det bestemmer du selv.

Hva hadde skjedd om hun i stedet overlot ansvaret for personaliseringen til medarbeideren? Det er medarbeideren som opplever behovet, og de kan helt fint finne svaret selv. Med Internett kan et spørsmål stilles til hele kloden. Kunnskapstilfanget er enormt og sprenger rammene for ethvert kompetansestyringssystem.

Avklar først hva dere legger i begrepet god læring

I våre prosjekter starter vi ofte med å klargjøre kundens syn på læring og utvikling. Tror kunden at frihet og læring henger sammen eller er de mer opptatt av kontroll? I mange tilfeller oppdager kunden at deres syn på læring ikke henger sammen med systemene og rutinene de har etablert. Ved hjelp av ny teknologi, positive krefter i den eksisterende kulturen og menneskene som jobber, åpner vi opp alternative og mer effektive veier for læring. Resultatet blir større konkurransekraft og bedre arbeidsmiljø.

En effektiv organisasjon er avhengig av en viss orden, mens læring stiger opp av det kreative kaos. Det kan være på sin plass å minne om Bjørks ord før neste ryddesjau.

Photo: F de Falso, Creative Commons