Målgruppeinnsikt i koronaens tid

Publisert: 26. mai 2020

Av:Etterspørselen etter gode digitale plattformer har skutt i været denne våren. I den forbindelse er behovet for målgruppeinnsikt og brukertesting også stor. Vi var tidlig ute med å teste ulike teknikker og plattformer for å tilpasse arbeidsmetodene våre til den nye hverdagen. Her er våre erfaringer.

For oss som lever av å gjennomføre undersøkelser, samle innsikt om hvordan folk tenker og har det, er dette helt spesielle tider. Vi pleier jo å bruke tiden vår hjemme hos folk, sittende rundt kjøkkenbordet eller i sofaen, for å bli kjent med dem. Der kan vi ikke være nå. Så, går det an å gjennomføre fullgode digitale fokusgrupper og dybdeintervjuer?

Akkurat nå gjennomfører vi alt innsiktsarbeid via digitale plattformer

Vi er åpne og tilpasser oss i forhold til hvilke plattformer vi bruker fra prosjekt til prosjekt. Spesielt god erfaring har vi med Zoom og Whereby. Zoom har begrensinger for noen statlige aktører på grunn av personvern, mens Whereby bør brukes via Google Chrome. Brukergrensesnittet er enkelt på begge. Selv de minst digitale kan klare det. Så er det litt med GDPR avklaringer i starten av samtalen og jeg delegerer gjerne ordet i større grad enn hvis det hadde vært en ordinær fysisk setting. Erfaringen er også at vi bør avslutte litt før. Folk blir slitne av å sitte konsentrert på skjerm. Jeg synes 1 – 1,5 time holder.

Jeg har med meg en sekretær som tar notater underveis, en som sitter uten bilde og lyd og lytter på samtalen. Utenom sekretæren bør alle som er med ha på kamera, og ta av lyden (mute) når de ikke snakker. Optimalt antall i samtalen er 4-6 personer.

Gode erfaringer

Svaret på spørsmålet som jeg startet med innledningsvis er ja. Folk har behov for å snakke, tenke og drodle. De har mye på hjertet og har tid til å bidra. Den digitale kompetansen i befolkningen har jevnt over steget enormt. Så kjør på, det er ikke noe å vente på!