«How dare you!?»

Publisert: 2. april 2020

Av:De kanskje tre mest omtalte ordene fra 2019 ble uttrykt av en svensk 16-åring, som var langt forbi lei av at det ikke gjøres nok for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Ytringen ble møtt med både beundring og motstand. Ja, for det er urovekkende mye motstand, når noen virkelig tar grep for å redde fremtiden vår.

Hvorfor all denne motstanden?

Hvorfor gjøres det ikke nok? Og hvorfor er det de unge som må si i fra? Er det fordi mange ikke ser alvoret, eller rett og slett fordi det er skremmende å tenke på fremtiden? Realiteten er at hvis vi skal unngå at jorda blir for varm, så må vi tenke på fremtiden. Ja, faktisk har FN trukket frem fremtidstenkning som et viktig verktøy for bærekraftig utvikling.

Dette er noe KLP har tatt på alvor, derfor ønsket de å lage et opplæringsprogram for den videregående skolen med fremtidstenkning i fokus: Et opplegg der elevene lærer om klimaendringene og hvordan det påvirker oss, og hvor de får presentert to ulike fremtidsscenarier. Gjennom en øvelse reflekterer elevene rundt hvordan det vil være å leve i år 2040 dersom vi klarer å bremse klimaendringene vs. hvis vi ikke klarer det.

Fremtidsreisen

Task har lenge vært brennende opptatt av klimaendringer, både fordi det er innlysende, men også fordi vi er i læringsbransjen. Vi er overbevist om at god opplæring og involvering kan bidra til økt forståelse og retning, slik at vi tar grep istedenfor å skape frykt. Derfor var det et ærefult oppdrag å utvikle «Fremtidsreisen» sammen med KLP.

«Fremtidsreisen» er ikke bare et undervisningsopplegg om tidenes viktigste tema, det er også en reise inn i fremtidens digitale læringsløsninger. Opplegget kombinerer lærerens veiledningsrolle med gode filmer på storskjerm og elevenes involvering med egne devices – kombinert læring, blended learning eller hva det kalles for tiden. Det minner om en utvidet Kahoot, der den engasjerende Samuel Massie formidler fakta via film og elevene deltar interaktivt ved å svare på spørsmål om hvordan de tror fremtiden ser ut og hvordan de selv kan bidra. Resultatene presenteres på storskjermen, læreren, som har fått sin egen fasiliteringsguide, tar tak i innspillene og sørger for at det blir gode diskusjoner. Til slutt skal elevene fortelle statsministeren hva de mener bør gjøres. Dette skjer via videohilsener som publiseres på en sosial vegg, og hvem vet, kanskje Statsministeren tar tak i dette?

«Hei Statsminister! Jeg drømmer om å bli en god skiløper, men da trenger jeg snø. Kan du fikse det for meg?»

Marcus, 16 år

KLP er selv i fremtidsbransjen og ser derfor stor verdi i å få oss til å tenke strukturert fremover. I samarbeid med NORCE Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen, Norsk Klimastiftelse og oss i Task har de utviklet et av tidenes viktigste undervisningsopplegg.

Etter implementeringen håper vi at flere kaster seg på og roper:

How dare you!?