Utvikling av salgskultur i IKEA

LAB Learning™ er en effektiv metode for utvikling av salgskultur. Gjennom testing av ulik salgsfremmende atferd, kontinuerlig måling og refleksjon finner både ledelse og medarbeiderne selv ut hva som virker.

Popularitet er paradoksalt nok en utfordring for IKEA. Menneskemengden er så stor at mange kunder kan oppleve et besøk i butikken som stressende. Derfor har medarbeiderne en formidabel utfordring med å gi alle en positiv opplevelse. IKEALAB er skreddersydd for IKEAs unike situasjon. Vi gjorde butikken om til et stort sosialt eksperiment og lot medarbeiderne innta rollen som forskere. Resultatet er en salgskultur som medarbeiderne har eierskap til og som gir effekt.

Målingene viste imponerende resultater. Under piloten på IKEA Furuset økte omsetningen betydelig i forhold til de andre varehusene. Med forskerblikk og måleinstrumenter forbedret personalet resultatet dobbelt så raskt som nabovarehuset.

Metode/virkemiddel: Blandet læring, refleksjonsbok, train the trainer, metodebank, kvantitativ metode, publikumstesting.