Compliance trening

Vi har levert skreddersydde digitale opplæringsprogrammer innen compliance-feltet i over 15 år. Mange har spurt om vi kunne lage hyllevareløsninger som både engasjerer og som kan tilpasses ved behov. Nå har vi gjort det!

Opplæring i etikk, antikorrupsjon og konkurranselov

Med over 15 års erfaring innen compliance, har Task nå utviklet en digital compliance-pakke i samarbeid med DNB og Wilhelmsen. Innholdet holder et høyt pedagogisk nivå, dekker grunnleggende opplæringsbehov og egner seg for alle som opptrer på vegne av din virksomhet. Modulene består av film, infografikk og interaktive oppgaver, og er bygget opp rundt realistiske scenarier. Hele compliance-pakken spiller selvfølgelig glimrende på mobil, nettbrett og desktop.

Etikk og antikorrupsjon

Denne delen inneholder en rekke aktuelle caser i tillegg til introduksjon og teori. Modulene er generiske og vil kunne passe til hvilken som helst virksomhet:

 • Antikorrupsjon
 • Gaver og gjestfrihet – potensiell forretningsforbindelse
 • Gaver og gjestfrihet – etablert forretningsforbindelse
 • Due diligence
 • Tilretteleggingsbetalinger
 • Interessekonflikter
 • Tyveri og svindel
 • Varsling

Konkurranselov

Dette er et eget felt i compliance-pakken, men kan også kjøres alene. Her lærer man om lovverket og hvordan man bør forholde seg til konkurrenter og distributører:

 • Introduksjon til konkurranselov. Hvorfor har vi loven og hvem gjelder den for?
 • Forholdet til konkurrenter
 • Forholdet til distributører og forhandlere
 • Salg i en dominerende markedsposisjon
 • Rapportering av forhold som strider med konkurranselovgivningen

Konkurranselov

Repetisjon, resertifisering og tilpasning til din virksomhet

Hovedmodulene har en egen repetisjonsmodul med en quiz som medarbeiderne dine kan ta for å re-sertifisere seg etter en viss periode, uten at de må gå gjennom samtlige moduler på nytt. Selv om vi kaller dette for hyllevare, er det muligheter for tilpasninger. Du kan fjerne eller legge til moduler, tilpasse design til din virksomhet, endre tekst, voice og til og med videoer. Programmet kan enten driftes fra Task sin server eller importeres som en SCORM-pakke på deres læringsportal.

Interaktiv opplæring i konkurranselov

I samarbeid med Wilhelmsen har vi laget et engasjerende læringsprogram som dekker det grunnleggende medarbeiderne dine må kunne for å operere trygt i markedet. Konkurranseloven skal sikre rettferdig konkurranse mellom virksomheter og at forbruker får velge mellom ulike varer og tjenester. Men det kan være fort gjort å trå feil, for eksempel i møte med en konkurrent eller når du skal forhandle med distributører. Derfor har vi utviklet en kort og engasjerende hyllevare-opplæring i konkurranselov. Modulene er utviklet i tett samarbeid med Wilh.Wilhelmsen, som selv implementerte modulene i 2019. Via fem casebaserte moduler blir medarbeiderne dine klare for compliant business:

 • Introduksjon til konkurranselov. Hvorfor har vi loven og hvem gjelder den for?
 • Forholdet til konkurrenter
 • Forholdet til distributører og forhandlere
 • Salg i en dominerende markedsposisjon
 • Rapportering av forhold som strider med konkurranselovgivningen
 • Modulene består av film, infografikk og interaktive oppgaver og programmet spiller både på mobil, nettbrett og desktop.

Læringsprogrammet i konkurranselov kan tas alene eller inngå i den totale Compliance-pakken sammen med antikorrupsjon, Code of Conduct og personvern.

Re-sertifisering og tilpasning til din bedrift

Hovedmodulene har en egen repetisjonsmodul med quiz som medarbeiderne dine kan ta for å re-sertifisere seg uten at de må ta samtlige moduler på nytt. Selv om vi kaller dette hyllevare, er det store muligheter for tilpasninger. Du kan fjerne eller legge til moduler, endre design slik at det er tilpasset din virksomhet, endre tekst, voice og til og med videoer. Programmet kan enten driftes fra Task eller det kan legges inn på deres læringsportal.

Fighting Corruption

Antikorrupsjon-moduler

Sammen med DNB og antikorrupsjonsekspert Helge Kvamme i Kvamme Associates har Task utviklet et banebrytende digitalt opplæringsprogram i antikorrupsjon. Risikoen for bestikkelser og andre former for korrupsjon øker globalt for alle typer virksomheter. Som konsekvens øker etterspørselen etter gode compliance systemer og relevant opplæring for å forebygge og avdekke denne risikoen. Fighting Corruption er et engasjerende e-læringsprogram for å forebygge, oppdage, administrere og rapportere mulige korrupsjonshendelser. Programmet kommer i to utgaver: én for alle typer virksomheter og én spesielt rettet mot bankvirksomhet.

Opplæringsprogrammet er basert på real world stories. Medarbeiderne lærer det grunnleggende innen antikorrupsjon og øver seg på cases. Ledelsen kan dokumentere gjennomgang og fremdrift. Programmet fungerer selvfølgelig glimrende både på mobil og desktop, og kan enten kjøres fra deres lokale LMS eller som en ekstern tjeneste.