DigiLive

DigiLive utnytter styrkene i teknologien og det fysiske i læringssituasjonen. Våre to produkter er DigiLive Coach, en app der to og to øver på kommunikasjonsferdigheter og DigiLive Class, som involverer større grupper i en rekke tema.

DigiLive Coach – en banebrytende app for å trene kommunikasjon og ferdigheter. DigiLive Coach egner seg perfekt for salgstrening, servicetrening, produktopplæring, ledertrening, konflikthåndtering m.m. Appen er din digitale fasilitator. Den holder orden på fasene og strukturen, mens du og dine kollegaer trener på kommunikasjon på den virkelige scenen.

Hvorfor DigiLive coach?

De fleste virksomheter har egne strukturer for kommunikasjon, som salgsfaser, mal for medarbeidersamtaler, konflikthåndtering osv. Men selv om strukturen er definert, er alle situasjoner ulike og lever sitt eget liv. Dette gjør trening på kommunikasjon og atferd utfordrende. 70 prosent av kommunikasjon er nonverbal. Det betyr at hvordan du kommuniserer er vel så viktig som hva du kommuniserer!

Kombinerer det beste fra e-læring og ansikt-til-ansikt opplæring

Fordelen med digital læring (som e-læring, filmer, spill/gamification) er at man når ut bredt og sikrer lik informasjon, kunnskap og opplæring hos alle deltakere. Ansikt-til-ansikt opplæring fanger på sin side opp nonverbale uttrykksmåter og gir rom for problemstillinger som oppstår i den sosiale interaksjonen. Kombinasjonen sikrer en strukturert opplæring til alle deltakere, samtidig som opplæringen gir rom for de komplekse problemstillinger som oppstår i en mellommenneskelig interaksjonsprosess.

Hvordan fungerer det?

DigiLive Coach er din digitale fasilitator. Den holder orden på læringsløpet, og guider deg gjennom de analoge treningsøktene. Du inntar et perspektiv, for eksempel som selger eller kunde, medarbeider eller leder. Mellom de analoge interaksjonene kan du gi feedback og utveksle meldinger med medspilleren din. Med jevne mellomrom dukker DigiLive Coachen opp for å gi tips, råd og nye instruksjoner. Den gir deg poeng og holder oversikt over hvor mye du har trent.

Vår hypotese er nemlig at den som trener smart og mest, blir best!

digilive-telefon

DigiLive Class – verktøyet som sikrer involvering og læring i plenum

DigiLive Class egner seg til de aller fleste tema. Verktøyet engasjerer deltakere på en måte vi sjelden før har sett.

Hvorfor DigiLive Class?

I Task har vi alltid hatt stor tro på en miks av det digitale og analoge, såkalt blandet- eller kombinert læring. Når mennesker kommer sammen og interagerer, oppstår en dynamikk som det digitale alene ikke kan skape. Samtidig kan det være kostbart å reise på seminar og deltakerne kan fort bli passive tilhørere. DigiLive kombinerer det beste fra begge verdener på en ny og effektiv måte.

Mange av oss har opplevd hvordan verktøy som Kahoot skaper engasjement og involvering. DigiLive Class tar dette videre og inkluderer filmer, kunnskapsformidling, veiledning og gruppeoppgaver. Produktet kan i sin helhet skreddersys til din virksomhet, både i form og innhold.

Hvordan fungerer det?

DigiLive Class egner seg for grupper fra fem personer og oppover. Hver deltaker logger seg inn med en kode fra sin mobiltelefon, nettbrett eller laptop. Fasilitatoren styrer storskjermen ved hjelp av en egen veiledning. På skjermen formidles filmer, bilder, lydspor, animasjoner, m.m. Underveis involveres deltakerne i meningsmålinger, kunnskapsspørsmål og veivalg. De svarer på sin egen «device» og fasilitatoren får opp svarene på storskjermen og setter i gang dialoger, enten i plenum eller i smågrupper.

DigiLive Class bidrar til høy entusiasme og læring. Deltakerne kan for eksempel være med på å påvirke scenarier og se utfallene av disse. Konseptet oppmuntrer også til gruppearbeid, for eksempel ved at man lager presentasjoner og videoer som man laster opp og deler. Opplegget er selvdrevet og effektivt og krever verken erfarne foredragsholdere eller særlige forberedelser.

Konseptet egner seg til en rekke tema som:

  • Strategisk kompetanseledelse
  • Strategikommunikasjon
  • Lederutvikling
  • Visjon og verdier
  • Salgstrening
  • Intern merkevarebygging
  • Dilemmatrening
  • Scenarier
  • HMS
  • Og mye mer

Vi tar gjerne et møte med deg og din virksomhet for å se på deres muligheter ved bruk av DigiLive Class.