Digilive

Digilive utnytter styrkene i teknologien og det fysiske i læringssituasjonen. Våre to produkter er Digilive Coach, en app der to og to øver på kommunikasjonsferdigheter og Digilive Class, som involverer større grupper i en rekke tema.

Digilive Coach

Digilive Class