DigiLive

DigiLive utnytter styrkene i teknologien og det fysiske i læringssituasjonen. Våre to produkter er DigiLive Coach, en app der to og to øver på kommunikasjonsferdigheter og DigiLive Class, som involverer større grupper i en rekke tema.

DigiLive Coach

DigiLive Class